ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം 3

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം-3 Oru American Jeevitham Kambikatha Part-3 bY-ReKhA Click here to read previous parts                   അങ്ങിനെ എന്റെയും ഗോപന്റെയും വിവാഹം അതിനുമായി ചുറ്റപ്പെട്ടുഗോപന്റെ ആന്റി വീട്ടുകാർക് എന്നെ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു , അവർക്കു അവരുടെ മതവും അല്ല വെറും നസ്രാണി കൊച്ചാണ് എന്ന പെരുമാറ്റമാണ് എന്നും എന്നോട് , അതിനാൽ അവരുടെ അടുത്തുപോകുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ […]

Continue reading

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം 2

ഒരു അമേരിക്കൻ ജീവിതം-2 Oru American Jeevitham Kambikatha Part-2 bY-ReKhA Click here to read previous parts                   എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും എല്ലാ വായനക്കാരോടും ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ സോറി ചോദിക്കുന്നു , നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്നെ എന്റെ എഴുത്തിനെ സപ്പോർട് ചെയ്തിട്ടുപോലും ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം എഴുതാൻ നേരമെടുത്തതിന് ഞാൻ വീണ്ടും സോറി ചോദിക്കുന്നു , ഇത് എന്റെ […]

Continue reading