ഫെമിനിസ്റ്റ് അമ്മ [ഒമ്പത്]

ഫെമിനിസ്റ്റ് അമ്മ Feminist Amma | Author : Ombathu ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കഥ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് ശ്യാമള എന്നാണ്. അമ്മ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു പറ വെടി ആണ്. നല്ല വെളുത്ത മീഡിയം ബോഡി, നീണ്ട മൂക്ക്, തേനൂറും ചുണ്ടുകൾ, തൂങ്ങിയ മുഴുത്ത മുലകൾ, കേറ്റികോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന നിതംബം. ശ്വേത മേനോൻ്റെ അതെ ബോഡിയും, എക്സ്പ്രഷനും. ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് കളിക്കാൻ തോന്നുന്ന വേശ്യയുടെ […]

Continue reading