അലീന [Nzm]

അലീന Aleena | Author: NZM   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിലൂടെ അറീക്കുക. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഗങ്ങളിൽ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത്. എന്റെ പേര് നിസാർ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, ആറടി ഉയരവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ശരീരവും അതിലേറെ ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പമുളള ഒരു കുണ്ണയും സ്വന്തമായുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പ്രായത്തിലുള്ള […]

Continue reading