ശ്രേയ പ്രിയ പിന്നെ ഞാൻ [ബ്ലാക്ക് ബ്രാ]

ശ്രേയ പ്രിയ പിന്നെ ഞാൻ Shreya Priya Pinne Njaan | Author : Black Bra   പതിവ് പോലെ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. സമയം വൈകിട്ട് നാലരയായി, രണ്ട് പേര് കളി തുടങ്ങയിരുന്നു. ഞാൻ വന്നതറിഞ്ഞു അവൾ വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.   ഞൻ എന്നെ പരിചയപെടുത്താം. ഞാൻ ജെപി, മുംബൈ യിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയ ഒരു പാവം. ഞാൻ 8ൽ പഠിക്കുമ്പോളാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ കഥ […]

Continue reading