നിന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ 💞💞💞 [നൗഫു] [Climax]

നിന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ 2 Ninte Mohangal Poothulanjappol Part 2 Climax | Author : Noufu അവസാന ഭാഗം…സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഈ കഥ മുഴുവൻ ആയി എഴുതിയതായിരുന്നു… പക്ഷെ അത് എന്നിൽ നിന്നും എങ്ങനെയോ നഷ്ട്ടപെട്ടു… പിന്നെ വീണ്ടും എഴുതിയത് വീണ്ടും എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മടിയുള്ളകാര്യമാണ്… എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വിധം എഴുതി ഈ കഥ പൂർത്തി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്… കഥ തുടരുന്നു….. വിമാനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോഴാണ്.. പെട്ടെന്ന് […]

Continue reading

നിന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ 💞💞💞 [നൗഫു]

നിന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ  Ninte Mohangal Poothulanjappol | Author : Noufu സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയ ഒരു കഥയുമായി വരികയാണ്…ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കഥ.. ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് കുതിക്കുറിച്ചതാണ്.. മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ഒരു കഥ എഴുത്തുവാൻ ആയിരുന്നു പരിശ്രമം..😆😆😆 എന്തായാലും നിങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നവർ അഭിപ്രായം പങ്കു വെക്കുക്ക.. ഒന്നും പറയാതെ പോകരുതേ.. അടുത്ത പാർട്ടോടു കൂടി ഈ കഥ അവസാനിക്കും… കഥ തുടരുന്നു. അബുദാബി യിലെ സനായി ഏരിയയിൽ ഉള്ള എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഗാഡനിദ്രയിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് […]

Continue reading