മാലു [Nishku]

ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം ആണ്..കൊല്ലരുത്.. മാലു Maalu | Author : Nishku ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്നു കടന്നു പോയത്.കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കും എന്നത് സ്വപ്നമായിരുന്നു.ആദ്യ വർഷം വന്നപ്പോൾ പഠനം തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമായി തോന്നിയത്..ഒപ്പം കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഒപ്പം കിട്ടി.. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരാളായിരുന്നു മാലു.ഒരു കിലുക്കാം പെട്ടി.വാ തുറന്നാൽ നിർത്തില്ല..വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി..ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എന്തും പറയാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം […]

Continue reading