ഞാനും എന്റെ അമ്മായിയമ്മയും 2 [Anu]

ഞാനും എന്റെ അമ്മായിയമ്മയും 2 Njaanum Ente Ammayiammayum 2 | Author : Anu | Previous Part സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കഥ ഞാനും എന്റെ അമ്മായിയമ്മയും എന്ന കഥയുടെ പാർട്ട് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ അമ്മായി ‘അമ്മ ലതയെ വളച്ചു കളിച്ച കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങിനെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മായി അമ്മയെ രണ്ടു മാസം എന്റെ വീട്ടിൽ കളിച്ചു സുഗിച്ചു. അവർ തിരിച്ചു ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബന്ധം […]

Continue reading

സരസ്വതിയമ്മ 2 [Harikuttan]

സരസ്വതിയമ്മ 2 Saraswathiyamma Part 2  | Author : Harikuttan | Previous Part ഇത് ഒരു അമ്മ മകൻ കഥയാണ് . കൂടാതെ ഇതിലെ അമ്മ കഥാപാത്രത്തിന് കുറച്ചു പ്രായം കൂടുതലാണ്  . ദയവായി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് .ഇത് വായിച്ചു രസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യംകൂടി .ഇതിൻറെ ആദ്യഭാഗം വായിക്കാത്തവർ അതുവായിച്ചിട്ട് തുടർന്ന് വായിക്കുക .ഇല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസിലാകില്ല .ആസ്വദിക്കാനും കഴിയില്ല …..നിങ്ങൾ ഒരുതവണയെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചു വാണമടിക്കുകയോ വിരലിടുകയോ ചെയ്താൽ […]

Continue reading