നൈറ്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ 20 [PSYBOY] [Climax]

നൈറ്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ 20 Night Special Tuition Part 20 | Author : PSYBOY | Previous Part   ഹലോ All, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടേൽ ക്ഷമിക്കണം തിരുത്തി എഴുതാൻ നേരമില്ല അത് കൊണ്ടാണ്. വായിച്ച ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ●●●PSYBOY●●● ഒരിക്കൽ മിസ്സും ചേച്ചിയും സ്കൂളിൽ പോയി ലക്ഷ്മി കോളേജിലും ഞാൻ ഉച്ചക്ക് delivery ഒകെ കഴിഞ്ഞു food ഒക്കെ കഴിച്ചു വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്മിയുടെ കാൾ […]

Continue reading

നൈറ്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ 19 [PSYBOY]

നൈറ്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ 19 Night Special Tuition Part 19 | Author : PSYBOY | Previous Part     ഹലോ All, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടേൽ ക്ഷമിക്കണം തിരുത്തി എഴുതാൻ നേരമില്ല അത് കൊണ്ടാണ്. വായിച്ച ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ●●●PSYBOY●●● അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രഭാതകർമങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മൂവരും  അടുക്കളയിൽ പണി ചെയ്യുന്നു. Main കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആരുടെ മേലും തുണി ഒന്നും […]

Continue reading

നൈറ്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ 18 [PSYBOY]

നൈറ്റ് സ്‌പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ 18 Night Special Tuition Part 18 | Author : PSYBOY | Previous Part   ഹലോ oll, ഏവർക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ…. തുടക്കം കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. വായിക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടേൽ ക്ഷമിക്കണം തിരുത്തി എഴുതാൻ നേരമില്ല അത് കൊണ്ടാണ്. വായിച്ച ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ●●●PSYBOY●●● ലക്ഷ്മി ബാഗുമായി എന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാനും […]

Continue reading