ഉമ്മയും നൗഷാദിക്കയും [നാസിഫ്]

ഉമ്മയും നൗഷാദിക്കയും Ummayum Naaushadikkayum | Author : Nasif   ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാ കഥയാണ് എനിക്ക് കഥ എഴുതാൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഇതിലെ കഥകൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഏനിക്കും ആഗ്രഹം ഒന്ന് എഴുതാൻ ഈ കഥ നിങ്ങള് മുഴുവനും വായിച്ചു അഭിപ്രയം അറീക്കണം എന്റെ പേര് നാസിഫ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വയസ് 21 എന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ ഉമ്മ താത്ത ഞാൻ,ഉമ്മയും തത്തയുമാണ് കഥയിലെ താരങ്ങൾ,ഉപ്പ പണ്ടുമുതലേ ഗൾഫിലാണ് ഉമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള് […]

Continue reading