കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും കണ്ടലോകം 4 [Ram]

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും  കണ്ടലോകം 4 Kanyakayaya Teacherum Veenayum Kanda Lokam Part 4 Author : Ram | [ Previous Part ]   ഞാൻ റാം . കുറച്ചു താമസിച്ചു പോയി. ക്ഷമിക്കണം. തിരക്കായി പോയി .. തന്ന സപ്പോർട്ടിത്തിനു നന്ദി.. കമന്റുകൾ തരുക .. എന്നാലെ എഴുതാനുള്ള താല്പര്യം വരു.. കൂടാതെ ലൈക്കും .. തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടി കാട്ടുക.. പരിഹരിക്കാം … തുടരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്നു വൈകിട്ട് ആയെങ്കിൽ എന്ന് […]

Continue reading

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും കണ്ടലോകം 3 [Ram]

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും  കണ്ടലോകം 3 Kanyakayaya Teacherum Veenayum Kanda Lokam Part 3 | Author : Ram [ Previous Part ]   ഞാൻ റാം. നൽകിയ . സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. എല്ലാവരു അഭിപ്രായം പറയുക. അപ്പോഴെ എഴുതാനുള്ള മനസ്സു വരു. ഇഷ്ട പെട്ടാൽ ലൈക്കും അടിക്കുക .. പേജ് കുറവായിരിക്കും അടുത്തതിൽ പരിഹരിക്കാം തിരക്കുകൾ കൂടുന്നു അതാണ് കാര്യം .. തുടരുന്നു     വീണ ഉമ്മറത്തിരുന്ന പാൽ എടുത്തു […]

Continue reading