ലതിക ആൻ്റി [Mr.എഴുത്തുകാരൻ]

ലതിക ആൻ്റി Lathika Aunty | Author : Mr. Ezhuthukaaran   ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് 21 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ്.എൻ്റെ പേര് വിനു സ്ഥലം പത്തനംതിട്ട അവിടെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് എൻ്റെ വീട്.വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ.   അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ പോകാനും വരാനും നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ആയരുന്ന്.എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആൻ്റി ആണ് ലതിക ആൻ്റിയെ കുറിച്ച് […]

Continue reading

ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീനിംഗ് [Mr. എഴുത്തുകാരൻ]

ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്ലീനിംഗ് Hospital Cleaning | Author : Mr. Ezhuthukaaran   ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ആണ്. എൻ്റെ പേര് സുമേഷ് എനിക്ക്   അന്ന് 20 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാരൻ ആയരുന്ന് . എൻ്റെ ജോലി എന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീനിംഗ് ആണ് . അവിടെ കുറേ ചരക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു .അതിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ലീന മാഡം . അവളെ […]

Continue reading