കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ 2

കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ 2 Kannum kannum kollayadithal 2 By (Moosa) | PREVIOUS എല്ലാവരും മുന്പത്തേ പാർട്ട്‌ ഒന്ന് റീപ്ലൈ അടിച്ചട്ട് വാ! അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഗും കിട്ടും !!! അപ്പം തുടങ്ങാ…. ” അയ്യോ “!!! “ശേ,, കുരിശായല്ലാട ” വണ്ടിയുടെ ബ്യാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇജാസ് പറഞ്ഞു ! അവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ മേൽ മുഴുവൻ ചെളി…. അപ്പോളാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്,, അത് ഈ മഹാൻ തന്നെ ചെയ്യ്തത് ആണ് !! […]

Continue reading

കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ

കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ Kannum Knnum Kollayadithal Author : MOOSA Dear friends… ഞാൻ ഒരു പുതിയ കലാകാരനാണ് ഈ അടിയന്റ ഒരു ചെറിയ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി പൊറുക്കണം ……… എന്ന് MOOSA.. …… “ഡാ നീ ഇതുവരെ ഒരുങ്ങി കഴിഞില്ലേയ്… ” .. റൂമിന്റെ ഡോറിൽ തട്ടിയുള്ള അമ്മയുടെ വിളിയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഒരാശ്വാസം ആയി വന്നത് // ….. ഏത് യുദ്ധം എന്ന് അല്ലെ […]

Continue reading