ഭാര്യയുടെ വേദന 1 [Monisha]

ഭാര്യയുടെ വേദന 1 Bharyayude Vedana | Author : Monisha   ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആണ്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. കമെന്റ് എഴുതുക. ഇഷ്ട്ടം ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും..അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ അവിഹിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. അവിഹിതം എന്നു പറയാമോ എന്നറിയില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ അവൾക് വേറെ ഒരാളോട് കൂടി അടുപ്പം ഉണ്ട്. ആ അടുപ്പത്തിലേക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ പേരു രതീഷ്. 42 […]

Continue reading