കഥയിലെ നായികമാർ [Monisha]

കഥയിലെ നായികമാർ Kadhayile Naayikamaar | Author : Monisha   ലോട്ടറിതന്നമറ്റൊരുലോട്ടറി   സുന്ദരമായഒരുഗ്രാമംഅധികംവീടുകൾഒന്നുംഇല്ലാത്തഒരുമലയോരമേഖലകൂലിപ്പണിക്കാർആണ്അവിടെകൂടുതലുംമേസ്തിരിപണിക്കരാൻആയശശിയുടെഭാര്യആണ്ഷീബഅവർക്ക്രണ്ടുമക്കൾആണ്തൊട്ടടുത്തവീട്ടിൽതാമസിക്കുന്നമനുഎന്നഇരുപത്തിയെട്ട്കാരൻശശിയുടെകൂടെആണ്ജോലിവീട്ടിൽപ്രായമായ’അമ്മമാത്രംഅന്നൊരുദിവസംവൈകുന്നേരംശശിജോലികഴിഞ്ഞുവീട്ടിലെത്തികുളികഴിഞ്ഞുവന്നശശിക്ക്ഷീബചായകൊണ്ടകൊടുത്തു നീഅറിഞ്ഞോ മനുവിന് ലോട്ടറി അടിച്ചു  ശശിപറഞ്ഞു ആണോഎത്രഅടിച്ചുഷീബചോദിച്ചു അഞ്ചു കോടി അവന്റെഭാഗ്യം നീ ഇത് ആരോടുംപറയേണ്ടഅവൻഎന്നോട്മാത്രേപറഞ്ഞുള്ളു ഞാൻആരോട്പറയാൻ രാത്രിഉറങ്ങാൻനേരംഷീബശശിയോട്പറഞ്ഞുകുറച്ചുപൈസചോദിക്ക്നമുക്ക്‌വീട്പണിതീർക്കാം അത് മോശമല്ലെടി എന്ത്മോശംഅവൻതരുംനമ്മളെവലിയകാര്യംഅല്ലെഅവന് അതൊക്കെശരിയാണ്എന്നാലുംഅവൻഎന്ത്കരുതും എന്ത്കരുതാൻചോദിച്ചുനോക്ക് ശശിഒന്നുംപറഞ്ഞില്ല രണ്ടുദിവസംകഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾസൂചിപ്പിച്ചോ ഇല്ലചോദികംഅവൻഇങ്ങോട്ട്പറഞ്ഞു എന്ത്പൈസ വന്നിട്ട്ആശാന്റെവീട്പണിതീർക്കണംനമുക്ക്എന്ന് കണ്ടോഞാൻപറഞ്ഞിലേഅവൻസ്നേഹംഉള്ളവനാണ്എന്നു നിനക്ക്സ്വർണ്ണചെയിൻഇല്ലല്ലോവാങ്ങണംഎന്ന് ആണോ അതെനിങ്ങൾനല്ലകൂട്ടല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടും ശശിപറഞ്ഞു അവന്എന്നെവലിയകാര്യമാ അവന്റെകൂടെതന്നെനിന്നോ

Continue reading

ഭാര്യയുടെ വേദന 2 [Monisha]

ഭാര്യയുടെ വേദന 2 Bharyayude Vedana Part 2 | Author : Monisha Previous Parts     കുറച്ചു സമയം വിരൽ നുണയുന്നത് അവൾ തുടർന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വിരൽ വായിൽ നിന്നും എടുത്തു. അപ്പോൾ അവൾ വായിൽ ഇട്ടു കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോലുമിട്ടായി ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ നോക്കുന്ന അതേ ഭാവത്തോടെ എന്നെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു കോലുമിട്ടായി തരുന്നുണ്ട് എന്നു.അതു കേട്ടപ്പോൾ […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ വേദന 1 [Monisha]

ഭാര്യയുടെ വേദന 1 Bharyayude Vedana | Author : Monisha   ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആണ്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. കമെന്റ് എഴുതുക. ഇഷ്ട്ടം ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും..അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ അവിഹിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. അവിഹിതം എന്നു പറയാമോ എന്നറിയില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ അവൾക് വേറെ ഒരാളോട് കൂടി അടുപ്പം ഉണ്ട്. ആ അടുപ്പത്തിലേക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോവുന്നത് എന്റെ പേരു രതീഷ്. 42 […]

Continue reading