ഞാൻ മിഥ്യ 4 [മിഥ്യ]

ഞാൻ മിഥ്യ 4 Njan Midhya Part 4 bY  Midhya Previous Part :  Part 1 | Part 2 | Part 3 |   (ഹൈ .. ഞാൻ ഒരു വെക്കേഷന് ട്രിപ്പിൽ ആയിരുന്നു .. അതാണ് എഴുതാൻ വൈകിയത് .. കഴിഞ്ഞ കഥക്ക് എല്ലാരും തന്ന കമെന്റ്സിനും ലൈക്സിനും നന്നി.. ) അങ്ങനെ ഷഫീക്കുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം ഞാൻ തുടർന്നു .. ഷെഫീക്കിന്റെ ആ പെരുക്കൻ സ്വഭാവം എല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നു. മിക്ക്യ ദിവസവും ജോലി […]

Continue reading