എൻറെ കഴപ്പിളകിയ ജീവിതം [മിസ്സ് മാലിനി]

എൻറെ കഴപ്പിളകിയ ജീവിതം Ente Kazhappilakiya Jeevitham | Author : Miss Malini   ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻറെ കടിമൂത്ത ചില കഥകളാണ് .എൻറെ പേര് റിയ .ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൽ പഠിക്കുന്നു .പുറമേ അധികമാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും നല്ല ഒന്നാന്തരം കഴപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണാനും സുന്ദരി .സുന്ദരി എന്നല്ല ചരക്ക് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് .എവിടെപ്പോയാലും ആണുങ്ങൾ എന്നെ ചന്തിയും മുലയും കണ്ണുകൊണ്ട് കടിച്ചു പറിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവരൊക്കെ […]

Continue reading