സീതായനം [Mani Kuttan]

സീതായനം Seethayanam Author : Mani Kuttan  കഥാ സാഹിത്യത്തിലോ കമ്പി കഥാ സാഹിത്യത്തിലോ യാതൊരു മുൻ പരിജയവുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിതിരിച്ചതാണ്. മാസ്റ്ററും മന്ദൻ രാജയും സുനി ലേട്ടനും തുടങ്ങി നിരവധി കുലപതികൾ വാഴുന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് ഈ എളിയവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മ്മടെ കിച്ചു ഭായ് പറയണ മാതിരി ഒന്നു പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാമതി നേരെയായിക്കൊള്ളും. “ഉണ്ണീ.. വെള്ളം വെച്ചിട്ട്ണ്ട് പോയി കുളിച്ചു വാ..ഊണുകഴിക്കാം” അടുക്കളപ്പുറത്തെ ഇറയത്തു നിന്നും അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൈയിലിരുന്ന […]

Continue reading