മധ്യസ്ഥൻ [മാമച്ചൻ]

മധ്യസ്ഥൻ Madhyasthan | Author : Mamachan   ഇതുവരെ ഒരു കഥയും എഴുതിയിട്ടില്ല മുൻപ് ഏതോ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കഥ ആർക്കും എഴുതാം സ്വന്തം ജീവിതകഥ ആ ധൈര്യത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങുന്നു .. സ്വന്തം കഥയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേര് മാമച്ചൻ യഥാർത്ഥ പേരല്ല ഇരട്ട പേരാണ് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന സിനിമയിലെ ബിജു മേനോൻ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് അതേ സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് എനിക്കു […]

Continue reading