ഒരുബെട്ടവൾ 1 [Mallu003]

ഒരുമ്പെട്ടവൾ – ഭാഗം 1 Orumettaval Part 1 | Author : Mallu003 എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞു ജോലി ഒന്നും ആവാതെ തെക്കു വടക്കു നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വിദേശത്തു   ഒരു ജോലി ശെരി ആയതു. നാട് വിട്ടു അതും അറബി ദേശത്തു പോവാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നിട്ടും ഗതികേട് കൊണ്ട് പോവേണ്ടി വന്നു. രണ്ടു വര്ഷം കൊണ്ട് അത്യവശ്യം നല്ല സാലറിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ആയപ്പോൾ bachelor accomodation ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ ഒരു 1 bedroom hall […]

Continue reading