ഗൗരീനാദം 8 [അണലി]

ഗൗരീനാദം 8 Gaurinadam Part 8 | Author : Anali | Previous Part   പാഠം 9 – അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെ……… 3 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നു. ഈവെനിംഗ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് എന്നും 5 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ കേറിയാൽ മതി, വീട്ടിൽ നിന്ന് 2 ബ്ലോക്ക്‌ നടന്നാൽ ഓഫീസ് എത്തും. ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും വല്യ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാ മെയിൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, സഹായത്തിനു വേറെ രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് മാരുണ്ട് … അത്യാവശ്യം […]

Continue reading

ഗൗരീനാദം 7 [അണലി]

ഗൗരീനാദം 7 Gaurinadam Part 7 | Author : Anali | Previous Part   ഗൗരിനാദം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപെടുന്നുണ്ടോ? എന്തേലും മാറ്റങ്ങൾ വേണോ? അഭിപ്രായം പറയണം നെഗറ്റിവ് ആണേലും പറയണം കേട്ടോ…… അണലി…………. .സമയം 1 മണി ആയിട്ടും ഗൗരി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഫോൺ കാട്ടിലിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോറിൽ ശക്തമായ കൊട്ട് കെട്ടു … എന്തും നേരിടാൻ ഞാൻ തയാറായി ഡോർ തുറന്നു, റൂമിലേക്ക്‌ അപ്പൻ ഇരച്ചു കെയറി.. ‘നീ ഈ പാതു […]

Continue reading