ആദിയുടെ കൂതി [മദോൻമത്തൻ]

ആദിയുടെ കൂതി Aadiyude Koothi | Author : Madonmathan   ഓരോ ഭ്രാന്തൻ തോന്നലുകൾ. “ വേഗം വാ.. മൂന്നര കഴിഞ്ഞു..” ആദി കസവ് മുണ്ട് മടക്കിക്കുത്തി നെഞ്ച് വിരിച്ച് മുന്നിൽ നടന്നു. “ ഉം….ന്നാ ഇന്ന് വേഗം തൊടങ്ങാം” മൊത്തത്തിൽ മനം നിറച്ച് കണ്ട ചുരുളിയുടെ ഉൻമാദത്തിൽ ചാർളി പുകയൂതി വിട്ട് ചുണ്ട് നനച്ചു. “ ആഹാ.. ഇവൻ ഇപ്പഴേ എഴുനേറ്റേ” പല്ലവി പുറകിലൂടെ കയ്യിട്ട് അവന്റെ ജീൻസിന്റെ സിബ്ബിൽ പിടിച്ചു. “ അടങ്ങി നിക്കടി… […]

Continue reading