ചിന്നു എന്റെ അയൽക്കാരി 1 [Lucifer]

ചിന്നു എന്റെ അയൽക്കാരി 1 Chinnu Chente Ayalkkari Part 1 | Author : Lucifer ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കഥ ആണ് തെറ്റു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷേമികുകാ കഥയിലേക്ക്. കടകം ഇതു എൻ്റെ റിയാൽ ലൈഫും എൻ്റെ ഫാൻ്റസിയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത കഥ ആണ് എൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് 21 വയസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അയലത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ ആണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് ചിന്നു 28 വയസ്സുണ്ട് കാണാൻ […]

Continue reading