ഫെടോം ലവ് സ്റ്റോറി 9 [കിങ് ക്വീൻ]

ഭാര്യയുടെ അടുപ്പം 9 Bharyayude Aduppam Part 9 | Author : Geetha Raajev | Previous Part   ആര്യക്ക് അജിത്തിനോട് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ക്രൂരത  ആണ് മനസിലായി.   അജിത് നെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അജിത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ആണ് പേർസണൽ സ്ലാവ് ആവുക എന്നത്. പക്ഷെ രേഷ്മ അനൂപ് അറിഞ്ഞു. ഇനിയും മറ്റെല്ലാവരും അറിയും.     ആര്യ അജിയുടെ ശരീരത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റർ സിസ്സർ കൊണ്ട് കട്ട്‌ ചെയ്തു.   ആര്യ :അജി […]

Continue reading