ചിന്നമ്മയുടെ ലീലകൾ 2

ചിന്നമ്മയുടെ ലീലകൾ 2 Chinnammayude Leelakal PART-02 Kambikatha | www.kambimaman.net | www.kadhakal.com ———-READ PART-01 CLICK HERE———- ഷേവ് നടത്തിയിട്ട് കുറച്ചായെന്ന് തോന്നുന്നു, ചെറിയ കുറ്റിരോമങ്ങൾ കാണാൻ. ഇരു നിറത്തിൽ യോനിയുടെ ഉൾചുകൾ തൂങ്ങി തമ്മിൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. അവൻ അതു മെല്ലെ പിളർത്തി നോക്കി അകത്ത് വെണ്ണ കനിഞ്ഞു നിൽപ്പ്, പഴചക്കയ്ക്ക് വെട്ട കൊപോലു് ആ യോനീവിടവ് കാണാൻ, ആ ചാല് അങ്ങ് കൊതം വരെ നീ കിടക്കുന്നു. പൊളിച്ചലിന്റെ മേൽഭാഗത്തായി തള്ളവിരലിന്റെ തുമ്പ് […]

Continue reading