വല്യമ്മയുടെ കുളി [Kiran kashyap]

വല്യമ്മയുടെ കുളി Vallyammayude Kuli | Author : Kiran Kashyap   എന്റെ പേര് കിരണ്‍. ഇപ്പൊൾ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിന്ഡിഗൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 30 വയസ്സു… ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതാൻ കാരണം, അമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു… കൂട്ടത്തിൽ വല്യമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. വല്യ മ്മക്ക് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു.. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വല്യമ്മയുടെ കാര്യം ഓര്‍ത്തു… വല്യമ്മ എന്റെ അമ്മയുടെ […]

Continue reading