ആന്റിയുടെ കുളിസീനും ആദ്യത്തെ രതിയും 2 [Casa Nova]

ആന്റിയുടെ കുളിസീനും ആദ്യത്തെ രതിയും 2 Auntiyude Kuliseenum Adyathe Rathiyum Part 2| Author : Kasa Nova | Previous Part അസ്തമയത്തിലെ മങ്ങിയ നാട്ടുവെളിച്ചത്തിൽ സിനിയാന്റി ഒരു സ്വർണ്ണ ശില്പംപോലെ പൂർണ്ണ നഗ്നയായി കൈത്തോടിൽ നിന്ന് ശരീരം തൂവർത്തുകയാണ്..  റബ്ബർ ഷീറ്റ് പുരയിലെ വെന്റിലേഷനിലൂടെ ആ മദാലസമേനി കൺകുളിർക്കേ കണ്ട് ഞാൻ വാണപ്പാലിൽ കുളിച്ച ഞാൻ കോരിത്തരിച്ചു നിന്നു. മേലുത്തുടച്ചു മുടി ഉലച്ചു കുടഞ്ഞുകെട്ടി ആന്റി തോട്ടിൻ കരയിലേക്ക് അടുത്തുവന്ന് അവിടെയൊരു കല്ലിൽ […]

Continue reading

ആന്റിയുടെ കുളിസീനും ആദ്യത്തെ രതിയും [Casa Nova]

ആന്റിയുടെ കുളിസീനും ആദ്യത്തെ രതിയും Auntiyude Kuliseenum Adyathe Rathiyum | Author : Kasa Nova എന്റെ ആദ്യത്തെ രതിയനുഭവം ആണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വല്യ എഴുത്തുകാരനൊന്നുമല്ല.   അതുകൊണ്ട് അധികം വർണ്ണനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം കോളേജ് പഠനം മുടങ്ങുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അല്പം അകന്ന ബന്ധുവായ ഒരു അങ്കിൾ എനിക്ക് പഠനം തുടരാനുള്ള ഒരു പോംവഴി ഒരുക്കിത്തന്നു. അങ്കിളിനു അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെയുണ്ട്. അവരുടെ പുരയിടത്തോട് ചേർന്നുതന്നെ മൂന്നാലേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട്. […]

Continue reading