അന്നയുടെ കളികൾ 3 [Sheldon Cooper] [Kambi Cartoon]

അന്നയുടെ കളികൾ 3 Annayude Kalikal Part 3 Kambi Cartoon | Author :Sheldon Cooper [ Previous Part ] ഹായ്, അന്നയുടെ കളികൾ ഭാഗം – 3, മറ്റു പാർട്ടുകളെ അഭേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കളി കുറവാണ്.. ആദ്യം ഞാൻ  വിചാരിച്ചു നാലാം ഭാഗം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ടാലോ എന്ന് പക്ഷേ.. അവര് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലോ പോവും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല.. പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ തുടക്കം മുതൽ […]

Continue reading

അന്നയുടെ കളികൾ 2 [Sheldon Cooper] [Kambi Cartoon]

ഹായ്.. അന്നയുടെ കളികൾ ആദ്യഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി.. ഇനിയും ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.. അത് പോലെ വേലമ്മക്കും.. ഇനി തുടങ്ങാൻ പോവുന്ന.. വേലമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം..    

Continue reading

അന്നയുടെ കളികൾ 1 [Sheldon Cooper] [Kambi Cartoon]

അന്നയുടെ കളികൾ 1 Annayude Kalikal Part 1 Kambi Cartoon | Author :Sheldon Cooper ഹായ് വേലമ്മ കാർട്ടൂൺ സീരീസ്ന്റെ കമന്റ്‌ സെക്ഷനിൽ ഒരു വായനക്കാരൻ ഒരു കമന്റ്‌ ഇട്ടു. “വേലമ്മയും വീണയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ടേ വായിച്ചതാ പുതിയത് എന്തേലും ഉണ്ടേ ഉണ്ടാക്ക്” എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് അന്നയുടെ കളികൾ.  ഇത്‌ ഒരു ആരോ.. എട്ടോ.. പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ കാണൂ.. സമയം കിട്ടുന്നതിന് […]

Continue reading