വെള്ളിലം പാലാ 4

വെള്ളിലംപാലാ 4  Vellilam Pala A Horror Kambi Novel PART-04 By: RAvAnAN @kambimaman.net OLD PART READ (OPR) …. PART-01 | PART-02 | PART-03… നിഷ വീട്ടിൽ എത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും വർഷ യെ കാണാനില്ല എന്ന വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പരന്നു  അത് കേട്ട് അവൾ ആദ്യം ഞെട്ടിയെങ്കിലും  എവിടെയെങ്കിലും പോയി. കാണും എന്ന പ്രതീക്ഷ  ആയിരുന്നു നിഷയ്ക്ക് പക്ഷെ ഉച്ചയോടെ  ആളുകളുടെ തിരഞ്ഞു നടപ്പും മറ്റും കഴിഞ്ഞു  പോലീസെത്തി   . നിഷയ്ക്ക് രഘുവിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിനോക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾക്കു ഹിമയെയും സഹദേവന്നെയും ഇട്ടു പോകാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല .അവൾ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി കൂടി  ഹിമ ഇടക്ക് വന്നു അമ്മയോട് എല്ല കാര്യങ്ങൾ അനോഷിക്കുകയും  അടുക്കള പണിയിൽ അവളെ ഹെല്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും നിഷയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പേടി വിട്ടു പോയില്ല സഹദേവൻ രാവിലെ തന്നെ […]

Continue reading