അയലത്തെ ജയ ടീച്ചർ [Deepu]

അയലത്തെ ജയ ടീച്ചർ Ayalathe Jaya Teacher | Author : Deepu ഹായ്…ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അയലത്തെ വീട്ടിലെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരനുഭവം ആണ്… എന്റെ പേര് അരുൺ . ശെരിക്കും ഉള്ള പേര് അതല്ല ഈ കഥക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്… ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രീ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാണ്… അതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരാളെ കളിക്കണം എന്ന മോഹം ഉടലെടുത്തു…കൂട്ടുകാർ പലരും കളിച്ച അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…ഉള്ളതാണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ […]

Continue reading