അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 7 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 7 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 7 | Author : Harikrishnan  [Previous Parts] കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .   വിരിച്ചിട്ട ഈറൻ മുടിയിൽ അഞ്ജു അതി സുന്ദരിയായി ജെയിസണ് തോന്നി. അവളുടെ ഈറൻ മുടി അവൾക്ക് വശ്യമായി ഒരു സൗന്ദര്യം നല്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവന്റെ മാത്രം തോന്നൽ […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 6 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 6 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 6 | Author : Harikrishnan | Previous Par കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം . രാത്രിയിൽനിന്നും പുലർച്ചയിലേക്ക് നീണ്ട കളിയുടെയും കഴിച്ചു തീർത്ത മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയും രണ്ടാളെയും നീണ്ട ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു.  നീണ്ട ഫോൺ ബെൽ കേട്ടാണ് ജെയിസൺ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നത്. ഫോൺ […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 5 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 5 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 5 | Author : Harikrishnan | Previous Parts കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .     അവൻ   ഹട്ടിനുളിലേക്ക്  കടന്നപ്പോൾ  , കറുത്ത ബ്രായും പാന്റിയും ഇട്ടു അഞ്ചു വാഷ്‌ബേസിനരികിലുള്ള കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി ഒരുങ്ങുകയാണ്.   ” നീ ഡോർ ലോക്ക് […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 4 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 4 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 4 | Author : Harikrishnan | Previous Part കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .   അഞ്ജു സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ  പടികൾ കേറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ” ‘അമ്മ അടുക്കളയിൽ ആയിരിക്കണെ ദൈവമേ ” അല്ലേൽ  ടി ഷിർട്ടിലെ കറ  കണ്ണിൽ പെട്ടാലോ , […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 3 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 3 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 3 | Author : Harikrishnan | Previous Part കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .   പ്രിയപെട്ടവരെ,   കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ പാട്ടി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. പലരും പറഞ്ഞ പോരായ്മകൾ കുറക്കാൻ ആവുന്നപോലെ ശ്രമിക്കാം . […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 2 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 2 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 2 | Author : Harikrishnan  Previous Part പ്രിയപെട്ടവരെ  ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടികാണിച്ചവരോടും  നന്ദി.  ഞാൻ  ഒരു പ്രഫഷണൽ റൈറ്റർ അല്ല. ഓരോ വരിയും എന്ജോയ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. എനിക്കൊപ്പം കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും എന്റെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് എന്ജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 1 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 1 കളിയുടെ സമാരംഭം | Kaliyude Samarabham Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 1 | Author : Harikrishnan ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇത് പൂർണമായും കുക്കോൾഡ് ഫാന്റസി കഥയാണ്. ആ തീം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒഴിവാക്കുക. ഇത് പൂർണമായും എന്റെ ഫാന്റസി മാത്രമാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഉള്ള ഭാര്യയെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. സാധാ ഒരു കഥയാണ്. മനസിലുള്ളത് എഴുതാൻ […]

Continue reading