കളിക്കാൻ പറ്റിയ ചേച്ചിമാർ – Part 1

കളിക്കാൻ പറ്റിയ ചേച്ചിമാർ – Part 1 Kalikkan Pattiya Chechimar Kambikatha bY:SaJi വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. അച്ചനും അമ്മയുമങ്ങ് ഗൾഫിൽ.ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. വലിയൊരു വീടും ഒത്തിരി പറമ്പുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ കൂടി ഗൾഫിലേക്ക് പോന്നാൽ വീട് നോക്കാനാളില്ലാതെ നശിക്കുമെന്നും ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് നോക്കിയാ മതിയെന്നു മാ അച്ചന്. വീട്ടിൽ സഹായത്തിന് ജോലിക്കാരുണ്ട്. ഒരാണും പെണ്ണും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. പെണ്ണ് ഒരു നാല്പത് കാരി. ചരക്കാണ്. […]

Continue reading