അമ്മയും എന്റ കൊതിയും 2 [Johnv]

അമ്മയും എന്റ കൊതിയും 2 Ammayum Ente Kothiyum Part 2 | Johnv | Previous Part   മുൻപത്തെ പാർട്ട്‌ എല്ലാർക്കും ഷ്ടമായതിനാൽ ഞാൻ continue ചെയ്യുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എണീറ്റോ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയെ കാണുന്നില്ല.. ഞാൻ മുറ്റത്തു ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ രാവില്ലേ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ മുലയിൽ കേറി ഒരു പിടിച്ചു. അമ്മ പെട്ടന്ന് കയ്യ് തട്ടി മാറ്റി.എന്റ കാതിൽ പിടിച്ചു കിഴുകി. അമ്മ : […]

Continue reading

അമ്മയും എന്റ കൊതിയും [Johnv]

അമ്മയും എന്റ കൊതിയും Ammayum Ente Kothiyum | Johnv   എന്റ പേര് ഹരി. ഞാൻ കോളേജിൽ ബിസ്ക് zoology 1സ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ സെക്സിൽ വല്യ താല്പര്യം ഉള്ള അലല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങി. അങ്ങനി ഇരികെ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ incest സിറ്ലേക്കു ലിങ്ക് കിടക്കുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ മോം ആൻഡ് സോങ് പോൺ. ഞാൻ പെട്ടന്ന് ബാക്ക് വന്നു. ഫോൺ ഓഫ്‌ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ്‌ […]

Continue reading