നിത്യ ചിറ്റ തന്ന സുഖം 2 [JishnuMon]

നിത്യ ചിറ്റ തന്ന സുഖം Nithya Chitta Thanna Sukham | Author : JishuMon | Previous Part     അപ്പൂപ്പൻ : നാളെ എങ്കിലും നേരത്തെ വരാൻ നോക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു തീ തിന്നുകയാണ്… അത് ഓർമ വേണം… നിത്യ : ബസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ… നാളെ കുത്തൽ ശ്രേദ്ധിച്ചോളാം… എനിക്ക് ഇതേ സമയം ചിട്ടയോട് ദേഷ്യം ആരുന്നു… പിന്നെ പ്രവീൺ ചേട്ടനോട് അസൂയയും… അന്ന് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല… […]

Continue reading

നിത്യ ചിറ്റ തന്ന സുഖം [JishnuMon]

നിത്യ ചിറ്റ തന്ന സുഖം Nithya Chitta Thanna Sukham | Author : JishuMon   ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കളി എന്റെ പേര് ജിഷ്ണു18 വയസ് . ഒറ്റ മോൻ ആണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും ഞാനും അച്ഛനും ആണ് ഉള്ളത്. അച്ഛൻ ജയൻ 45 ബിസിനസ് ആണ്. അമ്മ ശ്രീകല വീട്ടമാ ആണ്.39 വയസു ഒള്ളു നല്ല സുന്ദരി ആണ്.അമ്മ […]

Continue reading