എന്റെ നജ്മ

എന്റെ നജ്മ ENTE NAJMA KAMBIKATHAKAL bY JAZZIM ഞാൻ ജാസിം എന്റെ റിയൽ സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയുന്നു. . എന്റെ സ്റ്റോറി യുടെ പേര് “എന്റെ നജ്മ  “ എന്റെ മാത്രം നജ്മ . നജ്മ എന്റെ ഉപ്പയുടെ ജേഷ്ഠൻ ടെ ഭാര്യ. വയസ് 40, മക്കൾ 4. എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞു. അവർക്ക് മക്കളും ഉണ്ട്. ഭർത്താവ് ന്ന് ബിസ്സിനെസ്സ് ആണ്. വയസ്സ് 40 കേട്ട് നെറ്റി ചുള്ളി ക്കണ്ട. നമ്മുടെ കബാലി സിനിമ […]

Continue reading