എന്റെ ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര [ജാനേമൻ]

എന്റെ ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര Ente Banglore Yaathra | Author : Janeman വർഷങ്ങൾ ആയി ഈ സൈറ്റിലെ വായനക്കാരൻ ആണെങ്കിലും എഴുത്തിലേക്ക് തിരയുന്നത് ആദ്യമായി ആണ്… തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക… ഇതൊരു സംഭവ കഥ ആണ്.. സെക്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കറ തീർന്ന കളി ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട.. കളി ഉണ്ട് പക്ഷെ സംഭവം നടന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ആകാത്ത ഒരു ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര… കഥ […]

Continue reading