എൻ്റെ കുണ്ടൻ പണിക്ക് താത്താൻ്റെ സപ്പോർട് 2

എൻ്റെ കുണ്ടൻ പണിക്ക് താത്താൻ്റെ സപ്പോർട് 2 Ente Kundapanikku thathante support part 2 bY JAMSHEER Click here to read All parts   ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി ബസ് ഇറങ്ങി ഇനി ഒര് മുറിയെടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് വേണം വിദ്യാഭ്യാസഭവനിലോട്ട് പോകാൻ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ കാത്തു നിൽക്കായിരിന്നു സത്യം പറയാലോ എന്റെ മനസ്സിൽ മുറിയിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം താത്താനെ ഒന്ന് കളിക്കാൻ എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ […]

Continue reading