അമ്മയും രണ്ടാൻ കെട്ടിയോനും

അമ്മയും രണ്ടാൻ കെട്ടിയോനും Ammayum Randan Kettiyonum Author : Instagood   ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിന്റെ കഥയാണ്. അമ്മയുടെ പേര് മോളമ്മ അമ്മയ്ക്ക് 50 വയസ്സ്. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്ആയി അങ്ങനെ അമ്മയും അച്ഛനും തമ്മിൽ സ്ഥിരം വഴക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മ പിണങ്ങി അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അമ്മ ഒരു ബാധ്യത ആയി തോന്നിയ മാമനും മാമിയും ഒക്കെ ചേർന്നു അമ്മയെ രണ്ടാമത് കെട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു […]

Continue reading