മൊഞ്ചത്തിക്ക് കിട്ടിയ സുഖം [iBOY]

മൊഞ്ചത്തിക്ക് കിട്ടിയ സുഖം Monchathikku Kittiya Sukham | Author : iBoy   ആറ് വര്ഷം മുൻപ് ആയിരുന്നു റെജിയയുടെ കല്യാണം. മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പേരു കേട്ട കുടുംബത്തിലേക്ക്ആണ് റെജിയയെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത്. സഹൽ ആണ് റെജിയടെ ഭർത്താവ്, സഹൽ വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ്ആണ്. അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മോൻ ഉണ്ടെന്ന് റെജിയയെ കണ്ടാൽ പറയില്ല, സഹൽ ഇപ്പോഴും റെജിയയോട്പറയും “പെണ്ണ് കാണാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും” ശരിയാണ്, റെജിയ ആവിശ്യത്തിന് […]

Continue reading