പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും 3 (ഹണി)

പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും–3 Pookkalum Chithrasalabhangalum Kambikatha Part 3 bY – hoNey PART-01  | PART-02…. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരോട്  :- എനിക്ക്  ഞാൻ എഴുതിയ നോവലിന് അത്യവസത്തിനുള്ള മറുപടികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് . 40000 /50000  or 100000 + ആളുകൾ  നോവലുകൾ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും , നൂറിൽപരമോ അതിനു കുറവോ ലൈക് ലഭിക്കു . അത് എഴുതുന്ന ആളുടെയും കുറവോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വായനക്കാർക്കു താല്പര്യപെടാത്തതോ ആകാം കാരണം .താല്പര്യമായില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറവ് […]

Continue reading

പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും-2

പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും–2 Pookkalum Chithrasalabhangalum Kambikatha Part 2 bY – hoNey പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും എന്ന നോവലിന് ഞാൻ എഴുതിയതിനെ മാനിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകിയ നല്ലവരായ വായനക്കാർക്കും , വായിച്ചു നോക്കിയവർക്കും നന്ദി . സമയം കളഞ്ഞു എന്ന് ആർകെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഇതിന്റെ അടുത്തഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു സമയം കളയണ്ട എന്നെ എനിക്ക് പറയാനറിയു . അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മനസറിഞ്ഞു എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ . പുതുതായി ആരെങ്കിലും ഇതു വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ , ദയവുചെയ്തു […]

Continue reading

പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും

പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും Pookkalum Chithra Salabhangalum Kambi Katha bY:ഹണി വായനക്കാരെ പുതിയ തീരങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ഒരു ഉറപ്പിലാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാതെ , സരസമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല നോവലാകും എന്ന് ഉറപ്പിനാൽ തുടങ്ങുന്നു , : ( ഹണി )… (ഹണി കവര്‍ ഇമേജ് പിറകെ അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ആകും) എറണാംകുളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം , വളരെ തിരക്കുള്ള നിന്ന് തിരിയാൻ പോലും […]

Continue reading