സമീർ ടു സമീറ 3 [GP]

സമീർ ടു സമീറ 3 Sameer To Sameera Part 3 | Author : GP [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ] പാർട്ട്‌ ഉകൾ വരാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് അറിയാം. പക്ഷേ തിരക്കുകൾ കാരണം ആണ് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് .മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾക് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് വളരെ മോശമായിരുന്നു .എന്നാലും ഈ ജോണർ ആസ്വദിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെല്ലോ എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തിരക്കിനിടയിലും എഴുതുന്നത്. […]

Continue reading

സമീർ ടു സമീറ 2 [GP]

സമീർ ടു സമീറ 2 Sameer To Sameera Part 2 | Author : GP [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   ഈ ഭാഗം വരാൻ വഴുകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. ചില തിരക്കുകളിൽ ആയി പോയി .അടുത്ത part ലേറ്റ് ആവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് തന്ന് കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. അവളുമായി ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഇയകി ചേർന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു. […]

Continue reading

സമീർ ടു സമീറ [GP]

സമീർ ടു സമീറ Sameer To Sameera | Author : GP നമസ്കാരം,എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതും നടന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഇമേജിനേഷനും ഫന്റാസിയും കൂട്ടി ചേർത്ത് നിങ്ങളിലേക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. ചില വായനക്കാർക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥ ആണ ഇത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഗേ , ബി .ി.എസ്.എം , ഫോഴ്സ്ഡ്, ഇൻസസ്റ്റ് , കക്കോൾഡ് ഒക്കെ. താല്പര്യമില്ലാത്തവർ തുടർന്ന് വായിക്കരുത് എന്ന് ആദ്യമേ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു.   പുറത്ത് […]

Continue reading