ഓണം ബോണസ് 2 [Jojo]

ഓണം ബോണസ് 2 Onam Bomus Part 2 | Author : Jojo | Previous Part     പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ , എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ വായിച്ചു ചിലർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പീഡ് കൂടി പോയി എന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. കൂടുതൽ എഴുതുന്നതിലൂടെ ശെരിയാക്കി കൊണ്ട് വരാം. തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മിന്നുവുമായി ഉള്ള കളി സ്പീഡ് കൂടി […]

Continue reading

ഓണം ബോണസ് [Jojo]

ഓണം ബോണസ് Onam Bomus | Author : Jojo   ഹായ് .. എന്റെ ശെരിക്കുള്ള പേര് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്നെ തത്കാലം നിങ്ങൾ ജോജോ എന്ന് വിളിച്ചോ. ഇത് ഒരു 5 -6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള കഥ ആണ് .  ഇനി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിലെ കളിയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും ഭാവന ആണ് . പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച കളികൾ ആണ് .   കഥ നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ  […]

Continue reading