നായിക നായകൻ [Arjun]

നായിക നായകൻ Nayika Nayakan | Author : Arjun   എന്റെ പേര് വിഷ്ണു. College second year പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് സിനിമയോട് താല്‌പര്യം തോന്നുന്നത്.
പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു Actor ആവണമെന്നുന്നുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ കോളേജിന്റെ കാര്യം അവതാളത്തിലായി. Attendence shortage കാരണമെന്നേ D-bar ചെയ്തു.
അതുപിന്നെ വീട്ടില് വലിയ പ്രശ്നമായി. അവസാനം വീട്ടില് നിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നതും എന്റെ paasion ആണ് വലുത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ  വീട് വീട്ടിറങ്ങി.ബാഗ് pack ചെയ്ത് […]

Continue reading

Revenge 3 [Bibin]

Revenge 3 Author : Bibin | Previous Part ഞാൻ നേരെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. വീടിന്റെ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടാണ് കിണറ്. അതിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അലക്കുന്നത്.ഞാൻ അങ്ങോട്ടെത്തി. ചേച്ചി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചേച്ചിയെ നന്നായി ശ്രെദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയൊരു black halfsaree ആയിരുന്നു ഉടുത്തിരുന്നത്. Transparent ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വയറ് നന്നായി കാണാമായിരുന്നു. തൊപ്പിൾ കുഴി കണ്ടതും എന്റെ കമ്പിയായി. മുന്താണി ഇടുപ്പില് കുത്തിയിരുന്നത് കൊണ്ട് വയറിന്റെ shape ഉം എടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. പോരാത്തതിന് […]

Continue reading