കളിനിർവേദം [Shelby]

കളിനിർവേദം Kalinirvedam | Author : Shelby നല്ലൊരു ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നു മണി വരെ സുഖമായി ഉറങ്ങി. ആ ക്ഷീണമൊന്നു മാറാൻ കുളിക്കാൻ കേറിയപ്പോഴാണ് അമ്മ പുറത്തു നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്: “ഡാ.. കിച്ചൂ!” “എന്താ അമ്മേ?” സ്വൽപ്പം ഈർഷ്യയോടെ ഞാൻ വിളികേട്ടു. “നീ ജെസിക്ക് ആ തൊഴിൽവാർത്ത ഒന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്തേ..!” അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. “അമ്മേ ഞാൻ കുളിക്കുകയാണ്. അമ്മ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്ക്.” ഒരു വാണമൊക്കെ വിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കുളിക്കാമെന്ന് […]

Continue reading