ആശാ ബീഗം എന്ന ഉമ്മച്ചികുട്ടി 3 [Arun Jith]

ആശാ ബീഗം എന്ന ഉമ്മച്ചികുട്ടി 3 Asha Beegum Enna Ummachikutty Part 3 | Author : Arunjith Previous Part   ചങ്കുകളെ നന്ദി, അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം  സ്വീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ പലതും നടപ്പിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം, കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് വരെ യുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് മനസ്സിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്, ഇനി അത് പൊളിച്ചു എഴുതിയാൽ മുന്നോട്ട് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും, റൈറ്റേഴ്‌സ് ബ്ലോക്ക് നന്നായി ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ,  മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ […]

Continue reading

ആശാ ബീഗം എന്ന ഉമ്മച്ചികുട്ടി 2 [Arun Jith]

ആശാ ബീഗം എന്ന ഉമ്മച്ചികുട്ടി 2 Asha Beegum Enna Ummachikutty Part 2 | Author : Arunjith Previous Part പുതുതായി വായിക്കാൻ വരുന്ന ചങ്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ച ശേഷം ഇവിടേയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും  ആശയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതർ ആയിരിക്കും.   നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ലൈക്കുകൾ തന്നതുമായ എല്ലാ ചങ്കുകൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം സ്നേഹം. ഈ പിന്തുണ തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഞെക്കി പൊട്ടിക്കാൻ […]

Continue reading