കൂട്ടുകാരന്റെ ചേടത്തി 2 [Jack]

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേടത്തി 2 Koottukaarante Chedathy Part 2 | Author : Jack | Previous Part   ഈശ്വരാ എന്റെ പിടി വിട്ടു പോകുമല്ലോ.. ഈ ചെക്കൻ ആണേൽ കൈ അപ്പാടെ തിന്നുന്നു..   പുള്ളിക്കാരൻ പോയതിൽ പിന്നെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു മുട്ടിയ വഴി ആയിരുന്നു..   രണ്ടു ആണ്പിള്ളേരും ആയി ഞാൻ ഒതുങ്ങി കൂടി.. എന്നാലും ഇടക്ക് എല്ലാം വിശേഷം അന്വേഷിക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ അധിയാന്റെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും […]

Continue reading

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേടത്തി [Jack]

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേടത്തി Koottukaarante Chedathy | Author : Jack എബിഎബിയുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ആണ് മനു. ആള് ഒരു ഫുൾ പടിപ്പിസ്റ് ആണ്. കിട്ടുന്ന സമയം ബുക്കുകൾ തിന്നു തീർക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്.ആള് ചെറിയ ഒരു നാണം കുണുങ്ങി കൂടി ആണ്..   എബി.. അവന്റെ വീട്ടുകാർ എല്ലാം പുറത്തു ആണ്.. ഇവിടെ അവന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശിക്കും ഒപ്പം താമസിക്കുന്നു..   ആള് ചെറിയ ജിമ്മൻ എന്നു പറയാം.. കാണാനും തെറ്റില്ല.. ചെറിയ ഒരു കോഴി […]

Continue reading