ഏട്ടത്തി [VAMPIRE]

ഏട്ടത്തി Ettathy | Author : VAMPIRE ഒരുപാട് സാഹിത്തിച്ച്‌ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്തെ രീതിയിൽ എഴുതി തകർക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ…….. പക്ഷെ ഇവിടെ അയ്നുള്ള ‘കോപ്പ് ‘ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല്ല. എല്ലാം കൂടി അവസാനം മീനവിയൽ എന്താകുമോ എന്തോ…?? പടച്ചോനെ ഇങ്ങള് കാത്തോളീ…. (എന്നെ മാത്രം). ********************************************** അപ്പൊ തുടങ്ങിയേക്കാം……….! _______________________________ ( ഫോണിന്റെ ശബ്ദം ) അനുജത്തിയുടെ ഫോൺ ചിലക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ അതെടുത്തു ചെവിയിൽ തിരുകിയാൽ താഴെവയ്ക്കാൻ കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും […]

Continue reading