എന്റെ കാമകലകൾ [Jacky]

എന്റെ കാമകലകൾ Ente Kaamakalakal | Author : Jacky എൻറെ കഥയുടെ ആദ്യഭാഗം വായിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എൻറെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂട്ടുകാർ ഇട്ട ജാക്കി എന്ന പേര് തൂലികാനാമമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതുവാൻ താമസിച്ചു പോയതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. രണ്ടാം ഭാഗമായി ഇത് Submit ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ കഥയുടെ പേര് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. തുടർക്കഥയായി എഴുതുവാനുളള വഴി കമന്റ് സിലൂടെ പറഞ്ഞ് […]

Continue reading

എന്റെ കാമകേളികൾ 3 [Jacky]

എന്റെ കാമകേളികൾ 3 Ente kamakelikal Part 3 | Author : Jacky [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   എൻറെ ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി.ഈ സൈറ്റിൽ ജാക്കി എന്ന പേരിൽ ഒരു കഥാകൃത്ത് കൂടി കഥകൾ എഴുതുന്നതിനാൽ ഞാൻ എൻറെ പേര് ജാക്കി കുട്ടൻ എന്നാക്കുന്നു. എൻറെ കുട്ടൻ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് തളർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് […]

Continue reading