ചേച്ചിയമ്മ [EC3]

ചേച്ചിയമ്മ Chechiyamma | Author : EC3   ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥ ആണ് എല്ലാരും വായിച്ചു ആസ്വദിക്കുക…എന്റെ പേര് സുലോചന ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആണ് താമസം. എനിക്ക് 45 വയസുണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ ജേഷ്ഠന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെയും കൂടേ ആണ്. ജേഷ്ഠന്റെ പേര് സഹദേവൻ വയസു (62) ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ആണ്‌ , മകന്റെ പേരു ശ്രീജിത്ത് (28) ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയുന്നു. ഞാനും […]

Continue reading