നിമ്മി എന്റെ അനിയത്തി ഭാര്യ [Dvan]

നിമ്മി-എന്റെ അനിയത്തി ഭാര്യ Nimmi Ente Ettante Bharya | Author : Dvan എന്റെ പേര് ദേവൻ, ഇപ്പൊ 33 വയസ്സ്. ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ആണ്.എന്റെ പേര് ദേവൻ, ഇപ്പൊ 33 വയസ്സ്. ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ആണ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സംഭവം ശരിക്കും എൻറെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതാണ്. മുൻപ് കഥ എഴുതി ശീലം ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിഭാവുകത്വം ഒന്നും കഥയിൽ ഉണ്ടാവില്ല .എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഞാൻ […]

Continue reading