ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് 💘💘 [M D V] [Kambi Cartoon]

ചിക്കുമോന്റെ കുരുക്ക് Chikkumonte Kurukku | Author : M D V പ്രേമിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച അഹാന, ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുക്കാമണി കണ്ടു കരഞ്ഞുപോയി , അവളുടെ നടു വിരൽപോലും വിതുമ്പികൊണ്ട് പറഞ്ഞു . ഇതിലും ബേധം ഞാൻ ഞാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് . ജീവിതം തുടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്  , ഇരുവരും പിണങ്ങുന്നത് സാധാരണ സംഭവം പോലെയായി, പക്ഷെ പെണ്ണായിപ്പോയില്ലേ ഒടുക്കം ഭർത്താവിന്റെ ഉണക്കപ്പറി എങ്കിൽ അത് എന്ന് […]

Continue reading