തേൻ മധുരം മമ്മിക്ക് 1 [DiLu]

തേൻ മധുരം മമ്മിക്ക് 1 ThenMadhuram Mammikku Part 1 | Author : DiLu   ”പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ …. കഥാകൃത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തുടക്കം ആണ്…അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു ….ഇത് ഒരു കഥ തന്നെ ആണ് എങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് എന്റേതായ ഭാവനയും കൂടി ചേർത്ത്‌ ആണ് എഴുതുന്നത് …എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷക്കുന്നു….കഥയുടെ കൂടെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ഛ് പടങ്ങൾ […]

Continue reading